Náš cíl

 • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

 • Rodič jako vítaný partner školy

 • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Naše publikace

Nově jsme vydali:

 • Spolupráce s rodinou a školou v programu Začít spolu
  Poche Kargerová, J. a kol.
  Praha, Pasparta 2019, ISBN 978-80-88290-27-8
  Publikace představuje čtivou formou na konkrétních příkladech nové přístupy ke spolupráci školy a rodiny, které vycházejí z programu Začít spolu a opírají se o jeho standardy. Benefitem publikace se staly zkušenosti jak z mateřských a základních škol, které se k tomuto programu přímo hlásí, tak i z těch, které tento program inspiruje pro inovaci vlastní pedagogické praxe. Kniha může čtenáři pomoci pochopit hlavní myšlenky a principy v oblasti spolupráce rodiny a školy. Může ale také díky mnoha praktickým tipům a doporučením inspirovat k obohacení vlastní učitelské praxe. Jedná se o první monotematickou publikaci, která bude součástí ucelené řady o současném pojetí vzdělávacího programu Začít spolu. Postupně se budeme věnovat oblastem hodnocení a plánování výuky, vzdělávacím strategiím, inkluzi, komunikaci a podnětnému učebnímu prostředí.Publikace je k prodeji za 190 Kč v kanceláři SbS ČR.
 • 12 ověřených metod pro kolegiální spolupráci
  Babanová, A.
  Praha, Step by Step ČR a Gender Studies, o.p.s., 2019
  Publikace nabízí vyučujícím konkrétní nástroje, jak ve svých třídách vytvářet férové prostředí a poskytovat všem dětem stejné příležitosti k učení. V příručce zaznívá často pojem gender, protože ve vzdělávání a výchově hraje významnou roli. Toto kritérium je ale možné zaměnit za jakékoli jiné, třeba etnicitu, náboženství či sociální postavení, princip vždy zůstane stejný. Vycházíme z toho, že ke stereotypnímu uvažování se někdy uchýlí každý a každá z nás. Je však důležité, abychom si toho byli vědomi a snažili se omezit takové jednání, které je na základě našeho stereotypního uvažování diskriminující. Při vzniku příručky autorka spolupracovala s 16 učitelkami, společně mapovaly a ověřovaly metody které vedou k rozvoji učitelských kompetencí. Výsledkem této práce je soubor 12 ověřených metod kolegiální podpory, které umožňují vyučujícím lépe rozpoznávat a poskytovat příležitosti pro učení a díky tomu podporovat rozmanitost, vzájemný respekt a principy rovnosti mezi dětmi.
  Kliknutím na titul je možno publikaci stáhnout ve formátu pdf.

Další naše publikace - i ke stažení:

Kliknutím na titul je možno publikace stáhnout ve formátu pdf.