Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Finanční podpora Nadace Blíž k sobě

Step by Step ČR děkuje nadaci BLÍŽKSOBĚ za významný finanční příspěvek, kterým se rozhodla podpořit aktivity organizace. Prostředky budou věnovány na rozvoj a zkvalitnění realizace programu ve školách a vytváření praktických nástrojů k podpoře práce pedagogů Začít spolu. Webové stránky: www.blizksobe.cz