Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka pro pedagogy základních škol


JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


02 Den ve třídě Začít spolu v ZŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo na základní škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti. Budete mít možnost strávit dopoledne ve třídě Začít spolu, pozorovat učitele a práci dětí v centrech aktivity, které jsou pro program Začít spolu charakteristické atp. Po skončení návštěvy Vám bude paní učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají. Akce je vhodná i pro letošní absolventy letních škol, kteří budou moci navázat na své znalosti a první zkušenosti z praxe.

Termín a místo:

(21)  07. 03.2019 ZŠ Louňovice pod Blaníkem
(28)  18. 03.2019 ZŠ Klánovice
(23)  03. 04. 2019 Plzeň, 1. základní škola

Cena: 680 Kč
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


27 Setkání učitelů 2. stupně ZŠ

Setkání učitelů 2. st. ZŠ k pokračování diskuze diskusi nad metodami a formami výuky žáků na druhém stupni základních škol, kteří přicházejí z programu Začít spolu.
Přijďte si vyslechnout konkrétní příklady ředitelů a učitelů, přijďte se vzájemně inspirovat a povzbudit!
Informace v pozvánce.

Termín: 9. dubna, 10-15.30 h
Místo: Praha 1, Evropský dům, Jungmannova 24
Cena: 680 Kč
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


18 Strategie na podporu čtenářské gramotnosti na I. st. ZŠ (8h)

Tento seminář Vám nabídne různé metody aktivního učení, které rozvíjejí u žáků dovednost číst, učit se a myslet. Budete mít sami příležitost si některé metody vyzkoušet. Dozvíte se jak motivovat děti k tomu, aby vnímaly čtení a psaní jako radostné a smysluplné aktivity, jakou roli pro rozvoj jazyka hraje výukové prostředí a jaké přístupy zvolit pro různorodou úroveň čtenářství v rámci jedné třídy. Součástí semináře budou i modelové lekce s následnou reflexí a analýzou. Nabídneme vám též přehled současné dětské literatury pro začínající i pokročilejší čtenáře i možnost si většinu knih prohlédnout. Budeme pracovat jak s beletristickými texty, tak s texty naučnými.

Termín: 11. 3. 2019 (čas bude upřesněn)
Místo: Praha, školicí centrum In Garden (bude upřesněno)
Lektoři: Mgr. Mirka Škardová
Cena: 1 590 Kč (cena nezahrnuje oběd účastníků)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


26 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ a ZŠ v Sezimově Ústí – kurzy pro začínající a pokročilé pedagogy (40 h)

Tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům MŠ a ZŠ, kteří chtějí získat komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu®. Jednotlivé semináře jsou vedené interaktivní formou, důležité je pro nás sdílení vašich zkušeností. Kurzy nabízíme také asistentům, pracovníkům družin nebo pedagogům 2. stupně, kteří se chtějí s programem blíže seznámit a navázat na práci svých kolegů.
V Sezimově Ústí organizujeme kurzy pro začínající učitele a také ty, kteří už mají s programem Začít spolu praktické zkušenosti, absolvovali náš základní kurz a rádi by své dovednosti rozvíjeli.
Základní kurz zahrnuje bloky: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne ve třídě Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.
Program pro pokročilé je sestavován dle potřeb a zájmu přihlášených pedagogů, loňský ročník jsme zaměřili na plánování do CA, letos bychom se chtěli věnovat tématu hodnocení.
V průběhu letní školy nabízíme též individuální psychologické konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Termín: 19.-23. 8. 2019
Místo: Sezimovo Ústí, 1. ZŠ
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 7 450 Kč - vhodné pro čerpání šablon výzvy č. 22 a 23 (Cena nezahrnuje ubytování a stravu účastníků. Ubytování je možné zařídit.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat naVšechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.


JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a naskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.