Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Supervize

Základem dobré péče o druhé je dobrá péče o sebe sama.

Nevíte si rady s kvalitou či efektivitou práce vašeho školního týmu či jeho členů? Nefungují nebo chybí systémy práce uvnitř školy? Chcete zlepšit spolupráci mezi kolegy? Hledáte nástroje pro reflexi a sebereflexi činností školního týmu a jeho členů? Řešíte konkrétní problém či situaci? Hledáte nejlepší cesty k osobnostnímu a profesnímu růstu? Chcete předejít syndromu vyhoření? Cítíte se pod stresem ve spojitosti s náročností vykonávaného povolání a nevíte si rady se zvládáním zátěžových situací?

V těchto situacích je možné uvažovat o supervizi pro jednotlivé pedagogy nebo celý školní tým. Během supervize je nabízen bezpečný čas a prostor, ve kterém mohou učitelé zkoumat obsah a proces své práce, uvažovat o své pracovní roli, svých potřebách, emocích a vztazích ve škole, pojmenovávat je a hledat možnosti řešení.

Supervize jsou určeny pedagogům základních a mateřských škol.

Cílem supervize je pomoci jednotlivým učitelům či jednotlivým týmům (sebe)reflektovat svoji práci a spolupráci, své chování, vnímání a prožívání, vztahové či problémové situace a týmovou spolupráci. To má následně dopad do praxe učitelů zejména v oblastech odborného přístupu k žákům a rodičům, zvyšování efektivity metod práce (zlepšování kvality ve vyučování), osobnostního a profesního rozvoje, duševního zdraví, pozitivního psychosociálního klimatu školy či vztahů mezi kolegy. Konkrétní cíle a zaměření supervize se odvíjejí od objednávky a kontraktu mezi supervizorem a supervidovanými pedagogickými pracovníky.

Supervize probíhá formou skupinových či individuálních setkání supervizora s pedagogem či školním týmem. Délka jednoho setkání se pohybuje mezi 6 až 8 hodinami. Tento typ podpory pro pedagogické týmy i jednotlivce je obvykle realizován „na zakázku“, proto je počet jednotlivých sezení určován na základě identifikace potřeb a přání zadavatele (učitele, ředitele školy apod.).

Doporučovaný počet účastníků pro supervizí setkání je 10 osob.