Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Unikátní nabídka vzdělávání učitelů 2. stupně ZŠ

Pro stávající nebo budoucí učitele, kteří chtějí učit jinak, lépe... Nová forma výuky, vycházející přímo z praxe a z reflexí poté; pilotní program. Více na letáku


Webové stránky projektu: ucitelnazivo.cz