Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Letní setkání v Liberci

Víte, že program Začít spolu slaví letos 20 let v ČR?

V letošním roce přijede na tradiční letní školu Začít spolu rekordních 160 účastníků. V týdnu od 18. do 22. 8. jsme pro ně ve spolupráci se ZŠ Lesní v Liberci připravili zajímavý a bohatý vzdělávací a kulturní program. Kromě pedagogů, kteří se chtějí více seznámit s programem Začít spolu, je letní škola určena také našim budoucím lektorům a mentorů.

Pozvánka na Letní setkání v Liberci