Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

ZAHAJUJEME NOVÝ PROJEKT – POLY

Učitelé MŠ, kteří v dětech rádi vzbuzují zájem o zkoumání věcí kolem nás a chtějí rozvíjet  své profesní dovednosti s důrazem na činnostní učení a objevování v předškolní pedagogice, se mohou hlásit k účasti v projektu POLY - Profesní podpora pedagogů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání.

Poskytovatelem dotace pro realizaci projektu je MŠMT v rámci svého dotačního titulu na podporu NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého  vzdělávání v roce 2015.


Komu je projekt určen?

Projekt je určen všem učitelům MŠ , kteří mají zájem o rozvoj profesních dovedností s důrazem na polytechnické prvky, činnostní učení a objevování v předškolní pedagogice.

 

 

Co projekt nabízí?

 

Letní škola 17.–20. 8. v Nymburce

Seznámí Vás se strategiemi, metodami a postupy, které vedou k rozvoji badatelství a zájmu o technické oblasti lidské činnosti

Letní škola poskytne řadu inspirací do Vaší práce bez ohledu na to, zda jste či nejste učitelé programu Začít spolu. Vychází ze zkušeností z integrované tematické výuky a nabízí vytváření nejrůznějších vzdělávacích příležitostí pro děti zejména v oblasti experimentování, objevování a řešení problémů, vlastní tvorby, práce s nejrůznějšími nástroji a materiály.

Letní škola Vám představí méně tradiční prvky výuky v MŠ např. rozvoj předmatematické gramotnosti (podle profesora Hejného), nabídne široké spektrum aktivit pro pozorování vlastností látek a zajímavých jevů z oblasti fyziky, chemie, biologie, ukáže způsob jak učit děti vnímat kulturu bydlení

a staveb, které je obklopují, a mnohé další.

       

Veškeré semináře jsou akreditovány v rámci systému DVPP MŠMT .

 

Tuzemské stáže v MŠ podzim 2015

Máte příležitost inspirovat se ve dvou mateřských školách, které ve své praxi uplatňují konstruktivisticky pojaté vzdělávání a mají dlouhodobé zkušenosti s realizací polytechnické výchovy.

 

Sborník nápadů pro polytechnickou výchovu v MŠ

      Každá školka obdrží sborník nápadů pro polytechnickou výchovu.

 

 

Podmínky účasti

 

Přihlaste se nejpozději do 15. 6. 2015 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Pozor, počet míst je omezen, přednost mají dříve přihlášení se zaplaceným účastnickým poplatkem. Pro registraci zašlete jméno, titul, datum narození, telefon, email a fakturační údaje školy. Následně Vám budou zaslány instrukce pro provedení platby.

Cena 1500 Kč (zahrnuje  ubytování a stravování v průběhu letní školy).

Režijní výdaje a náklady na vzdělávání jsou hrazeny pořadatelem.