Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Zahajujeme nové projekty

SbS ČR uspělo v grantovém řízení a odstartovalo několik nových projektů. Ty jsou zaměřeny především na posilování lektorské a mentorské základny programu Začít spolu a tvorbu námětů s polytechnickým zaměřením do center aktivit v prostředí MŠ. Na projektech, které díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR může SbS ČR realizovat, spolupracujeme např. se společností H-mat (Hejného matematika), JOB, KVIC nebo se Západočeskou univerzitou. Realizace projektů nám mj. umožňuje podívat se učiteli MŠ do předškolních zařízení v 7 evropských zemích.

Více o projektech zde