Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy Portál, Kargerová, J.
Krok za krokem 1. třídou Grada, Kreislová, Z.
Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. - ke stažení v pdf. Step by Step ČR, kolektiv autorů
Individualizace ve výuce. - ke stažení v pdf. Step by Step ČR, kolektiv autorů
Učím s radostí Agentura Strom, kolektiv autorů
Pozor děti! Vydavatelství a nakladatelství Čeněk Aleš, Lukavská, E.
Učíme se číst s porozuměním vydal R. Šup, Šup, R.
Čteme s porozuměním každý den Šafrán, kolektiv autorů
Respektovat a být respektován Spirála, Kopřiva, P.; Nováčková, J.; Nevolová D.
Integrovaná tématická výuka Spirála, Kovaliková, S.
Nenásilná komunikace Portál, Rosenberg, M. B.
Typologie osobnosti u dětí (MBTI) Portál, Mikova, Š., Stang, J.
Emoční inteligence. Metafora, Goleman, D.
Učíme naše dítě mluvit TeMi, Bezděková, J.
Učíme děti ptát se a přemýšlet Portál, Zoller, E.
Diagnostika dítěte předškolního věku Edika, Bednářová, J.; Šmardová, V.
Umění přátelského řešení konfliktů Portál, Baum, T.
Efektivní rodičovství krok za krokem Portál, Dinkmeyer, D., McKay, G.D.
Děti potřebují hranice Portál, Rogge, J. U.
Kniha o rodině Práh, Satirová, V.
Najděte si svého marťana Hanex, Herman, M.
Ve svém živlu Bizbooks, Robinson, K.
Jak děti mladšího školního věku píší literaturu Karolinum, Viktorová Ida