Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Portál, Gardošová, J.; Dujková, L.
Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. - ke stažení v pdf. Step by Step ČR, kolektiv autorů
Individualizace v práci učitelky mateřské školy. - ke stažení v pdf. Step by Step ČR, kolektiv autorů
Individualizace ve výuce Step by Step ČR, kolektiv autorů
Respektovat a být respektován Spirála, Kopřiva, P.; Nováčková, J.; Nevolová D.
Integrovaná tématická výuka Kovaliková, S.
Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ. - ke stažení v pdf. Step by Step ČR, Slezáková, J., Šubrtová, E.
Nenásilná komunikace Portál, Rosenberg, M. B.
Typologie osobnosti u dětí (MBTI) Portál, Mikova, Š., Stang, J.
Emoční inteligence. Metafora, Goleman, D.
Učíme naše dítě mluvit TeMi, Bezděková, J.
Dyslexie v předškolním věku? Portál, Zelinková, O.
Učíme děti ptát se a přemýšlet Portál, Zoller, E.
Diagnostika dítěte předškolního věku Edika, Bednářová, J.; Šmardová, V.
Umění přátelského řešení konfliktů Portál, Baum, T.
Efektivní rodičovství krok za krokem Portál, Dinkmeyer, D.; McKay, G.D.
Děti potřebují hranice. Portál, Rogge, J. U.
Kniha o rodině Práh, Satirová, V.
Když žirafa tančí s vlkem Anag, Rust, S.