Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka pro pedagogy mateřských škol

JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


Den ve třídě Začít spolu MŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se se Vzdělávacím programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti.
Budete mít možnost strávit dopoledne v MŠ Začít spolu, pozorovat učitele a práci dětí v centrech aktivit, které jsou pro program Začít spolu charakteristické, všímat si možností zapojení rodin do práce v MŠ, inspirovat se materiály a pomůckami, které děti při hře a činnostech tvořivě využívají atp. Po skončení návštěvy Vám bude paní učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají.

Termíny a místa:

(03) 06. 11. 2018 - Kapacita naplněna. Praha, MŠ 4 medvědi
(04) 14. 11. 2018 - Kapacita naplněna. Havlíčkův Brod, MŠ Korálky, Nádražní
(09) 22. 11. 2018 - Kapacita naplněna. Praha, MŠ Motoláček
(13) 27. 11. 2018 - Kapacita naplněna. Praha, MŠ 4 medvědi
(06) 16. 01. 2019 Kadaň, ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Cena: 680 Kč
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat


15, 16 Afterparty po Letní škole

Vzdělávací akce je zaměřena na seznámení s metodami a postupy, které vedou k nenásilnému, přirozenému získávání čtenářských dovedností a k budování pozitivního vztahu ke knihám a čtení již v předškolním věku. Důraz je kladen na propojení verbální a smyslové složky v jednotlivých aktivitách, na důležitost vytváření čtenářsky podnětného prostředí a nabízí konkrétní zkušenosti a příklady z praxe učitelů MŠ. V neposlední řadě účastníci dostanou tipy na zajímavé knihy vhodné pro děti zejména předškolního věku (řadu z nich si budou moci přímo na místě i prohlédnout). Součástí semináře budou i modelové lekce s následnou reflexí a analýzou.

Termíny a místa:

Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


12 Podpora čtenářské gramotnosti v MŠ (8 h)

Vzdělávací akce je zaměřena na seznámení s metodami a postupy, které vedou k nenásilnému, přirozenému získávání čtenářských dovedností a k budování pozitivního vztahu ke knihám a čtení již v předškolním věku. Důraz je kladen na propojení verbální a smyslové složky v jednotlivých aktivitách, na důležitost vytváření čtenářsky podnětného prostředí a nabízí konkrétní zkušenosti a příklady z praxe učitelů MŠ. V neposlední řadě účastníci dostanou tipy na zajímavé knihy vhodné pro děti zejména předškolního věku (řadu z nich si budou moci přímo na místě i prohlédnout). Součástí semináře budou i modelové lekce s následnou reflexí a analýzou.

Termín: 14. 1. 2019
Místo: Praha Strašnice, vzdělávací centrum InGarden Nad Primaskou 292/45
Lektorka: Mgr. Mirka Škardová
Cena: 1 590 Kč vhodné pro čerpání šablon (Cena nezahrnuje oběd účastníků.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


11 Základní kurz Začít spolu pro učitele MŠ - cyklické vzdělávání 2018(40 h)

Základní kurz je určen všem novým zájemcům o Vzdělávací program Začít spolu z řad učitelů MŠ. Výhodou tohoto kurzu je, že se odehrává v MŠ, která dlouhodobě pracuje v programu Začít spolu. Účastníci tak budou mít možnost kombinace dalšího vzdělávání a přímého pozorování práce učitelek ve třídách Začít spolu, uvidí charakteristické prostředí třídy rozdělené do jednotlivých center aktivit a práci dětí v těchto tematicky zaměřených pracovních koutcích.
Systematické a prakticky vedené vzdělávání zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Ranní setkávání a komunitní kruh, Integrovaná tematická výuka, Individualizace a Aktivní spolupráce s rodinou.

Termín: 1. část: 24. - 26. 1. 2019, 2. část: 7. - 9. 3. 2019
Místo: 1. část - Kadaň, 2. část - Praha Strašnice, vzdělávací centrum InGarden Nad Primaskou 292/45
Lektorky: Bc. Diana Roubová, Mgr. Miroslava Škardová
Cena: 7 450 Kč - vhodné pro čerpání šablon (Cena nezahrnuje ubytování a stravu účastníků.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


Všechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.


JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a neskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by Step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.
(15) 22. 11. 2018 - Kapacita naplněna. Kadaň, ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň
(16) 29. 11. 2018 Čeladná, MŠ Čeladenská beruška