Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka pro pedagogy mateřských škol

JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


Den ve třídě Začít spolu MŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se se Vzdělávacím programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti.
Budete mít možnost strávit dopoledne v MŠ Začít spolu, pozorovat učitele a práci dětí v centrech aktivit, které jsou pro program Začít spolu charakteristické, všímat si možností zapojení rodin do práce v MŠ, inspirovat se materiály a pomůckami, které děti při hře a činnostech tvořivě využívají atp. Po skončení návštěvy Vám bude paní učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají.

Termíny a místa:

(20) 19. 2. 2019 Praha, MŠ 4 medvědi
(22) 21. 03. 2019 MŠ Olomouc
(24) 16. 04. 2018 Praha, MŠ Motoláček
(25) 16. 05. 2019 Praha, MŠ 4 medvědi

Cena: 680 Kč
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat


19 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ v Kadani - základní kurz (40 h)

Tento prázdninový kurz je určen všem pedagogům MŠ, kteří chtějí získat základní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu®. Účastníci se seznámí se principy a filozofií programu, ale také získají praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě. Jednotlivé semináře jsou názorně vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe. Výhodou kurzu v Kadani je výuka v přímo v prostorách MŠ Začít spolu, kde je možnost načerpat mnoho inspirací pro tvorbu podnětného prostředí, které je pro program Začít spolu zásadní.
Základní kurz zahrnuje tyto vzdělávací bloky: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne ve třídě Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.

Termín: 1. - 5. 7. 2019
Místo: Kadaň - MŠ, ZŠ a Jesle Začít spolu
Lektoři: Bc. Diana Roubová, Mgr. Miroslava Škardová
Cena: 7 450 Kč - vhodné pro čerpání šablony výzvy č. 22 a 23 (Cena nezahrnuje stravu a ubytování, ubytování je možné zařídit v ubytovně Reko Kadaň, cena do 350,- za noc, bez snídaně.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


Všechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.


JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a neskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by Step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.