Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka pro pedagogy základních škol


JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


02 Den ve třídě Začít spolu v ZŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo na základní škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti. Budete mít možnost strávit dopoledne ve třídě Začít spolu, pozorovat učitele a práci dětí v centrech aktivity, které jsou pro program Začít spolu charakteristické atp. Po skončení návštěvy Vám bude paní učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají. Akce je vhodná i pro letošní absolventy letních škol, kteří budou moci navázat na své znalosti a první zkušenosti z praxe.

Termín a místo:

(07)  25. 01. 2019 - Kapacita naplněna. Praha, ZŠ Kunratice
(21)  07. 03.2019 ZŠ Louňovice pod Blaníkem
(23)  03. 04. 2019 Plzeň, 1. základní škola

Cena: 680 Kč
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


17 Základní kurz Začít spolu pro učitele ZŠ - cyklické vzdělávání/jaro 2019 (40 h)

Termíny a místa:

 5.2.2019 od 8-16 hod Den ve třídě + reflexe + úvod do programu a ranní setkávání
 19.2.2019 od 8-16 hod Den ve třídě + reflexe + itv + úvod do centra aktivit
 5.3.2019 od 8-16 hod Den ve třídě + reflexe + centra aktivit + hodnocení
 29.3.2019 od 9-17 hod Plánování + vlastní příprava centra aktivit
 30.3.2019 od 9-17 hod Představení centra aktivit + reflexe + prostor pro další téma, které vyplyne

Místo: Mníšek pod Brdy
Lektorky: Mgr. Radka Chaloupková, Mgr. Adéla Tupá
Cena: 7450 Kč, vhodné pro čerpání ze šablon
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


18 Strategie na podporu čtenářské gramotnosti na I. st. ZŠ (8h)

Tento seminář Vám nabídne různé metody aktivního učení, které rozvíjejí u žáků dovednost číst, učit se a myslet. Budete mít sami příležitost si některé metody vyzkoušet. Dozvíte se jak motivovat děti k tomu, aby vnímaly čtení a psaní jako radostné a smysluplné aktivity, jakou roli pro rozvoj jazyka hraje výukové prostředí a jaké přístupy zvolit pro různorodou úroveň čtenářství v rámci jedné třídy. Součástí semináře budou i modelové lekce s následnou reflexí a analýzou. Nabídneme vám též přehled současné dětské literatury pro začínající i pokročilejší čtenáře i možnost si většinu knih prohlédnout. Budeme pracovat jak s beletristickými texty, tak s texty naučnými.

Termín: 11. 3. 2019 (čas bude upřesněn)
Místo: Praha, školicí centrum In Garden (bude upřesněno)
Lektoři: Mgr. Mirka Škardová
Cena: 1 590 Kč (cena nezahrnuje oběd účastníků)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


Všechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.


JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a naskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.