Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka pro pedagogy mateřských škol

JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


10, 16, 17, 19, 23 Den ve třídě Začít spolu MŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se se Vzdělávacím programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti.
Budete mít možnost strávit dopoledne v MŠ Začít spolu, pozorovat učitele a práci dětí v centrech aktivit, které jsou pro program Začít spolu charakteristické, všímat si možností zapojení rodin do práce v MŠ, inspirovat se materiály a pomůckami, které děti při hře a činnostech tvořivě využívají atp. Po skončení návštěvy Vám bude paní učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají.

Termíny a místa:

(10) 27. 2. 2018 Brno, MŠ Hochmanova - kapacita naplněna
(16) 22. 03. 2018 Praha, MŠ Motoláček
(19) 27. 03. 2018 Čeladná, MŠ Čeladenská beruška
(23) 18. 04. 2018 Havlíčkův Brod, MŠ Korálky, Nádražní
(17) 23. 05. 2018 Praha, MŠ Motoláček

Cena: 680 Kč
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat


18 Afterparty pro účastníky Letní školy Začít spolu

Výjimečná akce určená zejména pro účastníky Letní školy Začít spolu 2017 v Kadani a Praze. Celodenní program naší „After party“ zahrnuje dvě části. V průběhu dopoledne budete mít možnost pozorovat vyučující při přímé práci s dětmi ve třídách Začít spolu Mateřské a Základní školy Angel v Praze 12, následovat bude reflexe pozorování a diskuse s pedagogy, které ve třídách navštívíme. Po obědové pauze se budeme věnovat vašim vlastním zkušenostem s realizací programu Začít spolu. Zajímají nás vaše nové zkušenosti, postřehy, názory, informace o tom, co se vám daří více, co méně. Lektoři letní školy budou připraveni odpovídat na vaše dotazy. Podnětné a inspirující bude také setkání a sdílení zkušeností s dosavadní praxí s dalšími kolegyněmi/gy z letní školy.

Termíny: 13. 3. 2018, sraz 7,45 na recepci hlavní budovy MŠ a ZŠ Angel, Praha 12
Místo: MŠ a ZŠ Angel, Praha 12
Cena: 700 Kč (nezahrnuje oběd a cestovné účastníků), obědy bude možné zakoupit v jídelně školy
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


11 Podpora čtenářské gramotnosti v MŠ (16 h)

Cílem dvoudenního semináře je seznámit účastníky s metodami aktivního učení určené předškolním dětem, které rozvíjejí čtenářskou (pre)gramotnost a prakticky si je vyzkoušet. Jde o techniky a různorodé postupy, které vedou k nenásilnému a přirozenému získávání čtenářských dovedností a k budování pozitivního vztahu ke knihám a čtení již v předškolním věku. Je zřejmé, že řada dětí využívá knihy jako zdroje svého poznávání, že si ráda prohlíží nejrůznější knihy či encyklopedie a klade si (nebo dospělým) nejrůznější otázky, které ji v souvislosti s obrázky (či textem) napadají. Některé děti už možná v MŠ samy čtou a chtějí se dozvědět více o věcech a událostech, které je zajímají. Je dobré, pokud učitelé reagují na tento zájem dětí a mají ve třídě k dispozici širokou nabídku knih, které jsou dětem volně k dispozici. Obsah: Důraz bude kladen na propojení verbální a smyslové složky v jednotlivých aktivitách, na vedení dialogu s dětmi při čtení knih. Účastníci se dozvědí, jakou roli pro rozvoj jazyka hraje výukové prostředí, co lze očekávat od dětí v určitém vývojovém stádiu, ujasní si pojem čtenářská gramotnost, seznámí se s jejími složkami a možnostmi jejího rozvoje. Součástí semináře jsou modelové lekce (práce s příběhem i naučným textem) s následnou reflexí a analýzou. Účastníci si prakticky vyzkouší, jak lze pracovat s textem s nečtenáři či začínajícími čtenáři a získají přehled současné dětské literatury vhodné pro praxi v MŠ.

Termín: 9. - 10. 3. 2018
Místo: Praha (bude upřesněno)
Lektoři: Mgr. Mirka Škardová
Cena: 3 800 Kč (Cena nezahrnuje oběd a nocleh účastníků.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na

14 Mentoring - vzdělávací cyklus (80 h)

Představuje účastníkům mentoring jako individuální typ podpory, který je založen na partnerském přístupu a spolupráci mentora a menteeho (učitele). Hlavním cílem dlouhodobého kurzu je získat, procvičit či zdokonalit mentorské dovednosti účastníků, k nimž patří dovednosti vyplývající z rolí, do nichž mentor při práci s menteem vstupuje: role KOUČE, LEKTORA, FACILITÁTORA A EXPERTA.

Účastníci se seznámí se základy mentoringu, prakticky si vyzkouší techniky a metody mentorské podpory pedagogů a budou moci reflektovat své zkušenosti pod vedením zkušených supervizorů/ konzultantů/lektorů. Studium je koncipováno jako výcvik, jehož součástí jsou konkrétní příklady, pedagogické situace a případové studie z praxe účastníků.

Vzdělávací akce je určena zejména zkušeným učitelům z praxe, kteří mohou následně působit jako mentoři na vlastní škole či mohou poskytovat jinou podobu kolegiální podpory na své škole či jiných pracovištích.

Vzdělávací cyklus je akreditován MŠMT v rozsahu 80 hodin, lze ho hradit ze šablony pro ZŠ II/2.6, případně pro SŠ III/2.5 Vzdělávací cyklus zahrnuje: 80 hodin vzdělávání (4 dvoudenní vzdělávací moduly), samostudium a vlastní praxi (vlastní realizace a následná reflexe mentorských rozhovorů, vzájemná kolegiální podpora, studium literatury atd.).

Obsah jednotlivých vzdělávacích dvoudenních modulů:
   1) Mentorské dovednosti - principy respektující komunikace, kladení otázek, aktivní naslouchání, pozorování, popisný jazyk atp.
   2) Mentorský trénink - GROW, sjednávání zakázky, postupy, role mentora, praktické ukázky, možnosti a záznamy pozorování, trénování dovedností
   3) Reflexe praktických zkušeností při vedení rozhovorů s menteem, práce nad/s nahrávkou, individuální konzultace, skupinová intervize a vzájemné sdílení, příprava na závěrečnou obhajobu
   4) Závěrečné výstupy účastníků specializačního studia, aplikace mentorských dovedností, sebereflexe, zpětná vazba.

Studium je ukončeno prezentací 2 kazuistik mentorského provázení a reflexí mentorských dovedností, které si účastníci osvojili v průběhu cyklu. Absolventi obdrží certifikát.

Termíny setkání:

I. modul 13. - 14. 4. 2018
II. modul 25. - 26. 5. 2018
III. modul 19. - 20. 10. 2018
IV. modul 9. - 10. 11. 2018

Místo: v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem v Plzni
Lektorky: PhDr. Eva Lukavská, Ph.D., Mgr. Pavla Vybíralová
Ubytování: pro mimoplzeňské účastníky je možné dojednat ubytování na vysokoškolských kolejích nedaleko Totemu (ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením za 270 Kč na osobu).
Počet účastníků: minimálně 10, maximálně 15 osob
Cena: 15 000 Kč

Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na Následně Vám bude zaslán e-mail s potřebnými informacemi (o přesném čase konání, způsobu platby apod.)

UKONČENÍ PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 28. 2. 2018
S případnými dotazy k organizaci kurzu se obracejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
S dotazy týkajícími se obsahu kurzu směrujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


22 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ v Kadani - základní kurz (40 h)

Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám mateřských, kteří chtějí získat komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe.
Tato letní škola je určena začínajícím učitelům/kám a zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.

Termín: 2.-7.7.2018
Místo: Kadaň - MŠ, ZŠ a Jesle Začít spolu
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 7 450 Kč - vhodné pro čerpání šablony č. I/2.1, I/3.2 (Cena nezahrnuje ubytování a stravu účastníků.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


15 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ a ZŠ v Brně – kurzy pro začínající a pokročilé pedagogy (40 h)

Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám mateřských a základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe.
Tato letní škola je určena jak začínajícím učitelům/kám, tak učitelům/kám, kteří už mají se Vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti a rádi by získali další podněty pro svoji práci.
Základní kurz zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou. Program pro pokročilé pedagogy je sestavován dle potřeb a zájmu přihlášených pedagogů.
V průběhu letní školy nabízíme též individuální konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Termín: 20.-24. 8. 2018
Místo: Brno (bude upřesněno)
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 7 450 Kč - vhodné pro čerpání šablony č. I/2.1, I/3.2 (Cena nezahrnuje ubytování a stravu účastníků.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat naVšechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.


JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a neskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by Step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.