Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Nabídka pro pedagogy mateřských škol

JAK SE NA AKCE PŘIHLÁSIT?


09 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ v Kadani - základní kurz (40 h)

Tento prázdninový kurz je určen všem pedagogům/žkám mateřských škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe. Základní kurz zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou. V průběhu letní školy nabízíme též individuální konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Termín: 3.-7.7.2017
Místo: Kadaň, MŠ Začít spolu
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 6 800 Kč - vhodné pro čerpání šablony č. I/3.2 (Cena nezahrnuje ubytování a stravu účastníků.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na

10 Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ a ZŠ v Praze – kurzy pro začínající a pokročilé pedagogy (40 h)

Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám mateřských a základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe. Letní škola je určena jak začínajícím učitelům/kám, tak učitelům/kám, kteří už mají se Vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti a rádi by získali další podněty pro svoji práci. Základní kurz zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou. Program pro pokročilé pedagogy je sestavován dle potřeb a zájmu přihlášených pedagogů. V průběhu letní školy nabízíme též individuální konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Termín: 21.-25.8.2017
Místo: Praha-Suchdol, ZŠ Mikoláše Alše (bude upřesněno)
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 6 800 Kč - vhodné pro čerpání šablony č. I/3.2 (Cena nezahrnuje ubytování a stravu účastníků.)
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na
Více informací k základnímu kurzu i ke kurzu pro pokročilé.

19 Mentoring - vzdělávací cyklus (80 h)

Cyklus představuje účastníkům mentoring jako individuální typ podpory, který je založen na partnerském přístupu a spolupráci mentora a menteeho (učitele). Hlavním cílem dlouhodobého kurzu je získat, procvičit či zdokonalit mentorské dovednosti účastníků, ale i prozkoumat širší souvislosti, které ovlivňují práci mentora. Účastníci se seznámí se základy mentoringu, prakticky si vyzkouší techniky a metody mentorské podpory pedagogů a budou moci reflektovat své zkušenosti pod vedením zkušených supervizorů/ konzultantů/lektorů.
Studium je koncipováno jako výcvik, jehož součástí jsou konkrétní příklady, pedagogické situace a případové studie z praxe účastníků.

Termíny setkání:

I. modul 6. - 7. 10. 2017
II. modul 3. - 4. 11. 2017
III. modul 19. - 20. 1. 2018
IV. modul 2. - 3. 3. 2018
V. modul 13. - 14. 4. 2018

Rozsah: 80 hodin vzdělávání (5 dvoudenních vzdělávacích modulů) a 30 hodin samostudia a vlastní praxe (vlastní realizace a následná reflexe mentorských rozhovorů, vzájemná kolegiální podpora, studium literatury atd.)
Místo: Praha, školicí místnost bude upřesněna
Lektorky: PhDr. Eva Lukavská, Ph.D., Mgr. Pavla Vybíralová
Cena: 19 900 Kč
Pozvánka a podrobnosti zde.
Vyplněnou a naskenovanou přihlášku zaslat na


Všechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

V ceně seminářů jsou zahrnuty náklady na odbornou práci lektorů, poskytnutí pracovních materiálů a drobné občerstvení v průběhu akce. V ceně není kalkulován oběd ani cestovné či ubytování účastníků.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte nás na telefonu 222 963 596.JAK SE MŮŽETE NA AKCE PŘIHLÁSIT?

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a neskenovanou pošlete na e-mail
Přihláška ke stažení zde. (ve formátu doc)

Podrobné podmínky pro přihlašování, odhlašování, slevy apod. najdete v dokumentu Jak se přihlásit? - ke stažení zdeStep by Step ČR, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 nabízí vzdělávací programy pro školy i jednotlivce. Veškeré programy jsou akreditované v systému DVPP MŠMT, účastníci/e obdrží osvědčení o absolvování.

Vzdělávací program Začít spolu je mezinárodně uznávaný a praktikovaný vzdělávací koncept pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výlučným nositelem tohoto programu pro ČR je Step by Step ČR, o.p.s., který je současně nositelem ochranné známky Začít spolu.